Đèn Pha Tiêu Điểm

pslu-320x229 PSLU70 (FS 004)
Mã sản phẩm: PSLU70
 
 
Thân đèn: thép.
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: Rx7S 70W max.
Lắp đặt: gắn âm trần.pslu70-kt

 

 

pslt-320x229 PSLT70 (FS 005)
Mã sản phẩm: PSLT70
 
 
Thân đèn: thép.
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: Rx7S 70W max.
Lắp đặt: gắn trên trần.pslt70