Đèn Rọi Âm Trần

olk170-320x229 OLK170G12 (DLK 1202)
Mã sản phẩm: OLK170G12
 
 
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: G12 1 x 70W max (metal halide).

olk170-kt-300x129

 

 

 

oll270-320x229 OLL270P30 (DLK 1205)
Mã sản phẩm: OLL270P30
 
 
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: PAR 30 2 x 70W max.
 oll270-kt-300x97

 

 

olk170-320x229 OLL170P30 (DLK 1203)
Mã sản phẩm: OLL170P30
 
 
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: PAR 30 1 x 70W max.

olk170-kt-300x129

 

 

oll270-320x229 OLK270G12 (DLK 1204)
Mã sản phẩm: OLK270G12
 
 
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: G12 2 x 70W max (metal halide).

oll270-kt-300x97