Đèn Rọi Âm Trần

oln370-320x229 OLN370P30 (DLK 1215)
Mã sản phẩm: OLN370P30
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép, hợp kim nhôm.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: PAR 30 3 x 70W max (Metal halide).oln370-kt-300x83
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oln270-320x229 OLN270P30 (DLK 1214)
Mã sản phẩm: OLN270P30
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép, hợp kim nhôm.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: PAR 30 2 x 70W max (Metal halide).oln270-kt-300x99

 

oln170-320x229 OLN170P30 (DLK 1213)
Mã sản phẩm: OLN170P30
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép, hợp kim nhôm.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: PAR 30 1 x 70W max (Metal halide).oln170-kt-300x138