Đèn Rọi Âm Trần

olm315-320x229 OLM315E27 (DLK 1210)
Mã sản phẩm: OLM315E27
 
 
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: E27 3 x 15W max.

olm315-kt-300x88

 

olm215-320x229 OLM215E27 (DLK 1209)
Mã sản phẩm: OLM215E27
 
 
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: E27 2 x 15W max.

olm215-kt-300x98

 

olm115-320x229 OLM115E27 (DLK 1208)
Mã sản phẩm: OLM115E27
 
 
Đặc điểm:
– Thân đèn: thép.
– Đui đèn: sứ.
– Bóng đèn: E27 1 x 15W max.

olm115-kt-300x137