DOWNLIGHT BÓNG LẮP NGANG NLP74422

 • DOWNLIGHT BÓNG LẮP NGANG NLP74422
 • MSP : NLP74422
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • NLP74422Viền trắng / chóa bạc bóngPhi 150

 77e4c88d3dbef1c37aa23b183b05a951

Có thể gắn 2 bóng Compact, tối đa 18W mỗi bóng

 

 • DOWNLIGHT BÓNG LẮP NGANG NLP72401
 • MSP : NLP72401
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • NLP72401Viền trắng / chóa bạc bóngPhi 150

77e4c88d3dbef1c37aa23b183b05a951

 • DOWNLIGHT BÓNG LẮP NGANG NLP72440
 • MSP : NLP72440
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • Viền bạc / chóa bạc bóngPhi 150

77e4c88d3dbef1c37aa23b183b05a951

 • DOWNLIGHT BÓNG LẮP NGANG NLP72440
 • MSP : NLP72440
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • Viền bạc / chóa bạc bóngPhi 125

77e4c88d3dbef1c37aa23b183b05a951

 

 • DOWNLIGHT BÓNG LẮP NGANG NLP72361
 • MSP : NLP72361
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • NLP72361Viền trắng / chóa bạc

  Phi 125

 77e4c88d3dbef1c37aa23b183b05a951