Downlight Loại Âm Trần

prdd-320x229 PRDD
Mã sản phẩm: PRDD
 
 
Thân đèn: thép
Chóa đèn: nhôm
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: E27 hoặc G24. 

NEW MODEL OLD MODEL L W W1 ø WATT
PRDD115E27 FLK 4127 285 145 115 125 E27 1x9W max
PRDD140E27 FLK 5127 315 175 140 150 E27 1x15W max
PRDD140G24 FLK 5124 315 175 140 150 G24 1x13W max
PRDD160E27 FLK 6127 327 187 160 170 E27 1x18W max
PRDD160G24 FLK 6124 327 187 160 170 G24 1x18W max
PRDD160G242 FLK 6224 327 187 160 170 G24 2x18W max
PRDD195E27 FLK 8127 370 230 195 205 E27 1x26W max
PRDD195G24 FLK 8124 370 230 195 205 G24 1x26W max
PRDD195G242 FLK 8224 370 230 195 205 G24 2x26W max

prdd-kt-300x158