Downlight Loại Âm Trần

prde115-320x229 PRDE115E272
Mã sản phẩm: PRDE115E272
 
 
 

  • Thân đèn: Thép
  • Chóa đèn: Nhôm
  • Đui đèn: Sứ.
  • Bóng đèn: E27

prde115-kt