HỘP NỐI 1 NGÃ Ø16 / Ø20 / Ø25

 • HỘP NỐI 1 NGÃ NPA65251
 • MSP : NPA65251
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Hộp nối tròn 1 ngã phi 25

 

 • HỘP NỐI 1 NGÃ NPA65201
 • MSP : NPA65201
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Hộp nối tròn 1 ngã phi 20

 • HỘP NỐI 1 NGÃ NPA65161
 • MSP : NPA65161
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 •  Hộp nối tròn 1 ngã phi 16