HỘP NỐI 2 NGÃ THẲNG Ø16 / Ø20 / Ø25

 • HỘP NỐI 2 NGÃ THẲNG NPA66161
 • MSP : NPA66161
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Hộp nối tròn 2 ngả thẳng phi 16

 

 • HỘP NỐI 2 NGÃ THẲNG NPA66251
 • MSP : NPA66251
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Hộp nối tròn 2 ngả thẳng phi 25

 

 • HỘP NỐI 2 NGÃ THẲNG NPA66201
 • MSP : NPA66201
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Hộp nối tròn 2 ngả thẳng phi 20