HỘP NỐI 3 NGÃ Ø16 / Ø25

  • HỘP NỐI 3 NGÃ NPA67161
  • MSP : NPA67161
  • Nhà sản xuất : NANOCO
  • Hộp nối 3 ngã phi 16

 

  • HỘP NỐI 3 NGÃ NPA67251
  • MSP : NPA67251
  • Nhà sản xuất : NANOCO
  • Hộp nối tròn 3  ngã phi 25