HỘP NỐI 4 NGÃ Ø20 / Ø25

  • HỘP NỐI 4 NGÃ NPA68251
  • MSP : NPA68251
  • Nhà sản xuất : NANOCO
  • Hộp nối tròn 4 ngã phi 25

  • HỘP NỐI 4 NGÃ NPA68201
  • MSP : NPA68201
  • Nhà sản xuất : NANOCO
  • Hộp nối tròn 4 ngã phi 20