KẸP ĐỠ ỐNG Ø16 / Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40

 • KẸP ĐỠ ỐNG NPA1625
 • MSP : NPA1625
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Kẹp giữ ống phi 25

 

 • KẸP ĐỠ ỐNG NPA1616
 • MSP : NPA1616
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Kẹp giữ ống phi 16

 

 • KẸP ĐỠ ỐNG NPA1620
 • MSP : NPA1620
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Kẹp giữ ống phi 20

 

 

 • KẸP ĐỠ ỐNG NPA1632
 • MSP : NPA1632
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Kẹp giữ ống phi 32

 

 • KẸP ĐỠ ỐNG FPA1640
 • MSP : FPA1640
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Kẹp giữ ống phi 40