KHỞI ĐỘNG MỀM-SCHNEIDER-ATS22C41Q

kdm schneider949

Khởi Động Mềm Schneider

 

Bộ khởi động và dừng mềm, từ 17A đến 590A

Tích hợp nhiều chức năng và giao thức truyền thông

Điện áp cung cấp: 220VAC đến 415VAC.