KHỞI ĐỘNG MỀM-SCHNEIDER-ATS48C48Q

aaltistar4859

Khởi Động Mềm Schneider

 

Bộ khởi động và dừng mềm, từ 17A đến 1200A

Tích hợp nhiều chức năng và giao thức truyền thông

Điện áp cung cấp: 220VAC đến 415VAC.