KHỚP NỐI TRƠN Ø16 / Ø20 / Ø25 /Ø32 / Ø40 / Ø50

 • KHỚP NỐI TRƠN NPA0116
 • MSP : NPA0116
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Khớp nối trơn phi 16

 • KHỚP NỐI TRƠN NPA0120
 • MSP : NPA0120
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Khớp nối trơn phi 20

 • KHỚP NỐI TRƠN NPA0125
 • MSP : NPA0125
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Khớp nối trơn phi 25

 

 • KHỚP NỐI TRƠN FPA0132
 • MSP : FPA0132
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Khớp nối trơn phi 32

 • KHỚP NỐI TRƠN FPA0140
 • MSP : FPA0140
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Khớp nối trơn phi 40

 

 • KHỚP NỐI TRƠN FPA0150
 • MSP : FPA0150
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Khớp nối trơn phi 50