LED DOWNLIGHT 8.3W – 4 BÓNG LED

 • LED DOWNLIGHT 8.3W – 4 BÓNG LED NNP71405
 • MSP : NNP71405
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • NNP71405Viền trắng / chóa trắng / ánh sáng vàngĐiện thế 220V – 240VCông suất 8.3WPhi 150
  • 6a1b3a95ad46211dcd74ff3f5589e0b1

 

 • LED DOWNLIGHT 8.3W – 4 BÓNG LED NNP71404
 • MSP : NNP71404
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • NNP71404Viền trắng / chóa trắng / ánh sáng trắngĐiện thế 220V – 240VCông suất 8.3WPhi 150

 

269b3a045eb5e0723c567309fc49359b

 

 • LED DOWNLIGHT 8.3W – 4 BÓNG LED NNP71403
 • MSP : NNP71403
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • NNP71403Viền bạc / chóa bạc / ánh sáng vàngĐiện thế 220V – 240VCông suất 8.3WPhi 150

 • 66e8313a185ecaa3d4b0dca181d970a0

 • LED DOWNLIGHT 8.3W – 4 BÓNG LED NNP71402
 • MSP : NNP71402
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • NNP71402Viền bạc / chóa bạc / ánh sáng trắngĐiện thế 220V – 240VCông suất 8.3W
 • Phi 150
 • 79ccaa098fecb69a8f744d38bb9af17b