LED PAR 16 4W/827 GU 10

LED PAR 16 4W/827 GU 10

 

Dữ liệu điện

Đánh giá cao công sut

2.00 W

Công sut danh nghĩa

2 W

           Đin áp danh đnh

230 V

                             Tuyên b equiv. đèn đin thông thường

20 W

Tn s hot đng

50 … 60 Hz

H s công sut λ

0,41

Tiêu th năng lượng

3 kWh/1000h

 

Ánh sáng dữ liệu kỹ thuật

Góc chùm

36 °

Cường đ sáng

350 cd

Quang thông danh nghĩa

110 lm

                         Đánh giá thông lượng sáng

110 lm

Nhit đ màu

 

1382601969