Máng Đèn Dân Dụng

pcfe-320x229 PCFE ( PKN )
Mã sản phẩm: PCFE
 
 
 

  • Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
    Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những mô hình
    phù hợp.
  • n---i-pcfe-300x229