Máng Đèn Loại Gắn Nổi

pcfp-320x229 pcfo-320x229 pcfn-320x229 pcfu-320x229 PCF(U – P – N – O)
Mã sản phẩm: PCF(U- P – N – O
 
 
 

  • Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
  • Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những mô hình phù hợp.

Tiêu chuẩn sản xuất :
 Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598.

Bảng quy cách:

 

MÃ SỐ MỚI MÃ SỐ ĐIỆN ÁP BÓNG x C.SUẤT

KÍCH THƯỚC (MM)

GHI CHÚ
L W H
PCFN 228 PKN 4013 220/50 2 x 28(T5) 1680 90 53 Mica
PCFO 228 PKN 4014 220/50 2 x 28(T5) 1680 90 53 Xương cá
PCFP 128 PKN 4015 220/50 1 x 28(T5) 1615 40 40 Xương cá
PCFU 128 PKN 4016 220/50 1 x 28(T5) 1615 40 40 Mica

Phụ Kiện:

pcfu-320x229

Vật liệu:
  • Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
  • Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những mô hình phù hợp.
Tiêu chuẩn sản xuất / Standards:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598
pcfn-320x229
Vật liệu:
  • Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
  • Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những mô hình phù hợp.
Tiêu chuẩn sản xuất / Standards:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598
pcfo-320x229
Vật liệu:
  • Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
  • Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những mô hình phù hợp.
Tiêu chuẩn sản xuất / Standards:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598
pcfp-320x229
Vật liệu:
  • Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
  • Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những mô hình phù hợp.
Tiêu chuẩn sản xuất / Standards:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598