MẶT DÙNG GEN-X

  • MẶT DÙNG WTEG6506S-G
  • MSP : WTEG6506S-G
  • Nhà sản xuất : PANASONIC
  • MẶT DÙNG WTEG6503S-G
  • MSP : WTEG6503S-G
  • Nhà sản xuất : PANASONIC
  • MẶT ĐỨNG WTEG6503S-1-G
  • MSP : WTEG6503S-1-G
  • Nhà sản xuất : PANASONIC