MCB-SCHNEIDER-A9N18467 / A9N18468 / A9N18469 / A9N18470

c120 3p9

MCB-SCHNEIDER-A9N18467

(Acti 9 – C120H)

Mô tả sản phẩm

(Acti 9 – C120H)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Đường cong loại C (đường cong loại B, D vui lòng liên hệ chúng tôi)

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6Kv

 

c120 3p9

MCB-SCHNEIDER-A9N18468

(Acti 9 – C120H)

Mô tả sản phẩm

(Acti 9 – C120H)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Đường cong loại C (đường cong loại B, D vui lòng liên hệ chúng tôi)

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6Kv

 

c120 3p9

MCB-SCHNEIDER-A9N18469

(Acti 9 – C120H)

Mô tả sản phẩm

(Acti 9 – C120H)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Đường cong loại C (đường cong loại B, D vui lòng liên hệ chúng tôi)

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6Kv

 

c120 3p9

MCB-SCHNEIDER-A9N18470

(Acti 9 – C120H)

Mô tả sản phẩm

(Acti 9 – C120H)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải

và ngắn mạch.

Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp

Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2

Đường cong loại C (đường cong loại B, D vui lòng liên hệ chúng tôi)

Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6Kv