MCCB-SCHNEIDER-LV563305 / LV563306 / LV563308 / LV563309 / LV563316 / LV563318 / LV563319

 a448

MCCB-SCHNEIDER-LV563305

MCCB Easypact CVS

 Mô tả sản phẩm

MCCB Easypact CVS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

 

a448

MCCB-SCHNEIDER-LV563306

MCCB Easypact CVS

 Mô tả sản phẩm

MCCB Easypact CVS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

 

a448

MCCB-SCHNEIDER-LV563308

MCCB Easypact CVS

 Mô tả sản phẩm

MCCB Easypact CVS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

 

 a448

MCCB-SCHNEIDER-LV563309

MCCB Easypact CVS

 Mô tả sản phẩm

MCCB Easypact CVS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

 

 a448

MCCB-SCHNEIDER-LV563316

MCCB Easypact CVS

 Mô tả sản phẩm

MCCB Easypact CVS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

 

 a448

MCCB-SCHNEIDER-LV563318

MCCB Easypact CVS

 Mô tả sản phẩm

MCCB Easypact CVS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX

 a448

MCCB-SCHNEIDER-LV563319

MCCB Easypact CVS

 Mô tả sản phẩm

MCCB Easypact CVS

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2

Trip unit có thể chỉnh định được từ 0.7 đến 1 (TMD)

Dòng định mức từ 16A đến 600A

Một số phụ kiện dùng chung với Compact NSX