NẮP ĐẬY HỘP NỐI TRÒN NPA2720F

  • NẮP ĐẬY HỘP NỐI TRÒN NPA2720F
  • MSP : NPA2720F
  • Nhà sản xuất : NANOCO