Nắp hộp bát giác có lỗ (Octagon steel Box Cover – BS 4662)

 Nắp hộp bát giác có lỗ (Octagon steel Box Cover – BS 4662)119

  • Vật liệu (Material of Electrical Octagon steel box): Thép mạ điện (Pre-galvanized steel), Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel) 

80