PEMC22SW

pemc22sw

ĐÈN KHẨN CẤP VÀ ĐÈN THOÁT HIỂM

Bảng quy cách
  • Chế độ hoạt động: không liên tục.
  • Loại bóng: LED.
  • Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
  • Nhiệt độ hoạt động: -10~40°C.
  • Công suất tiêu thụ: 2 x 2W.
  • Loại Pin: Ni-Cd (6V 2.8Ah).
  • Sạc: tự động.