RCCB-SCHNEIDER-DOM16794 / DOM16796 / DOM16833

domae-rccb-4p-dom16794-30ma-63a (1)

 

RCCB-SCHNEIDER-DOM16794

Domae RCCB

Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

 

domae-rccb-4p-dom16794-30ma-63a (1)

 

RCCB-SCHNEIDER-DOM16796

Domae RCCB

Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

 

domae-rccb-4p-dom16794-30ma-63a (1)

 

RCCB-SCHNEIDER-DOM16833

Domae RCCB

Mô tả sản phẩm

Domae RCCB

Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick