Tán ren ngoài cho ống thép luồn dây điện – Brass Male Bushing, Conduit nipples for steel conduit

 Tán ren ngoài cho ống thép luồn dây điện  – Brass Male Bushing, Conduit

nipples for steel conduit

 

Tán ren ngoài cho ống thép luồn dây điện
Brass Male Bushing, Conduit nipples for steel conduit
Tiêu chuẩn JIS C 8330 (Japan)
Certified conforming to JIS C 8330 by Quatest No.3

Sử dụng ống luồn dây điện ren C

JIS C 8305 (Japan)

Sử dụng ống luồn dây điện ren

BS 31 (England)

Sử dụng ống luồn dây điện ren IMC UL 1242 (USA)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size (mm)

Mã sản phẩm

Product Code(*)

Kích thước

Size (mm)(*)

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size (inch)

TRN19 19 BTRN19/20 19/20 ATRN12 1/2
TRN25 25 BTRN25 25 ATRN34 3/4
TRN31 31 BTRN32 32 ATRN100 1
TRN39 39 BTRN38 38 ATRN114 1 1/4
TRN51 51 BTRN50 50 ATRN112 1 1/2
TRN63 63     ATRN200 2
TRN75 75     ATRN212 2 1/2 

     brass_screwed_threaded_capillary_no_4_male_tube_bushes_CPE0754