Tăng Phô Cho 2 Bóng CDM

Tăng Phô Cho 2 Bóng CDM 2 x 70W

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: HID-PVC2x70/I
 • Thông số: 2 x 70w
 • Loại bóng/ Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô điện tử HID-PVC 2x 70/I cho bóng Cao áp CDM -T 70w
– Đạt chuẩn an toàn 60926  – 60928
– Tiết kiệm điện năng so với sử dụng tăng phô sắt từ
– Xuất xứ; Philips

HID_PVC35

 

Tăng Phô Cho 2 Bóng CDM 2x 35W

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: HID-PVC 2 x 35/I
 • Thông số: 2 x 35w
 • Loại bóng/ Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô điện tử HID-PVC 35/I cho 2 bóng Cao áp CDM -T 35w
– Đạt chuẩn an toàn 60926  – 60928
– Tiết kiệm điện năng so với sử dụng tăng phô sắt từ
– Xuất xứ; Philips

HID_PVC35

Tăng Phô Cho Bóng CDM 150W

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: HID-PVC150/S
 • Thông số: 150w – 220 v
 • Loại bóng/ Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô điện tử HID-PVC 150/S cho bóng Cao áp CDM -T 150w
– Đạt chuẩn an toàn 60926  – 60928
– Tiết kiệm điện năng so với sử dụng tăng phô sắt từ
– Xuất xứ; Philips

HID_PVC35