Tăng Phô Cho Bóng CDM 70W / 35W

Tăng Phô Cho Bóng CDM 70W

  • Giá: Call
  • Mã sản phẩm: HID-PVC70/S
  • Thông số: 70w – 220v
  • Loại bóng/ Số lượng:
  • Màu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô điện tử HID-PVC 70/S cho bóng Cao áp CDM -T 70w
– Đạt chuẩn an toàn 60926  – 60928
– Tiết kiệm điện năng so với sử dụng tăng phô sắt từ
– Xuất xứ; Philips

HID_PVC70

Tăng Phô Cho Bóng CDM 35W

  • Giá: Call
  • Mã sản phẩm: HID-PVC35/S
  • Thông số: 35w-220v
  • Loại bóng/ Số lượng:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô điện tử HID-PVC 35/S cho bóng Cao áp CDM -T 35w
– Đạt chuẩn an toàn 60926  – 60928
– Tiết kiệm điện năng so với sử dụng tăng phô sắt từ
– Xuất xứ; Philips

HID_PVC70