Tăng Phô Điện Tử Cho Bóng 2 x 28W T5

Tăng Phô Điện Tử Cho Bóng 2 x 28W T5

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: EBC228
 • Thông số: 2 x 28w
 • Loại bóng/ Số lượng: Sử dụng cho bóng T5
 • Màu:
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô EBC228 sử dụng cho 2 bóng Huỳnh Quang 28w T5
– Xuất xứ; Philips

lsl1343700455

 

Tăng Phô Điện Tử Cho Bóng 2 x 14W T5

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: EBC214
 • Thông số: 2 x 14w
 • Loại bóng/ Số lượng: Sử dụng cho bóng T5
 • Màu:
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô EBC114 sử dụng cho 2 bóng Huỳnh Quang 14w T5
– Xuất xứ; Philips

lsl1343700455

Tăng Phô Điện Tử Cho Bóng 28W T5

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: EBC128
 • Thông số: 28w – 220v – 50Hz
 • Loại bóng/ Số lượng: Sử dụng cho bóng T5
 • Màu:
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô EBC128 sử dụng cho bóng Huỳnh Quang 28w T5
– Xuất xứ; Philips

lsl1343700455

Tăng Phô Điện Tử Cho Bóng 14W T5

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: EBC114
 • Thông số: 14W – 220V – 50Hz
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô EBC114 sử dụng cho bóng Huỳnh Quang 14w T5
– Xuất xứ; Philips

lsl1343700455

Tăng Phô Điện Tử Cho Bóng 36W T8

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: EBC136
 • Thông số: 36w – 220v – 50Hz
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô EBC136 sử dụng cho bóng Huỳnh Quang 36w
– Tiết kiệm 30% điện năng so với tăng phô sắt từ
– Xuất xứ; Philips

lsl1343700455

Tăng Phô Điện Tử Cho Bóng 18W T8

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: EBC118
 • Thông số: 18w – 220v – 50Hz
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Tăng phô EBC118 sử dụng cho bóng Huỳnh Quang 18w
– Tiết kiệm 30% điện năng so với tăng phô sắt từ
– Xuất xứ; Philips

lsl1343700455