Tụ Bù CP32 ET28 CAP 250V

Tụ Bù CP32 ET28 CAP 250V

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CP32
 • Thông số:
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:
 • Chất liệu:

CP_1313071763

 

Tụ Bù CP18 BU28 CAP 250V

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CP18
 • Thông số:
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:
 • Chất liệu:

CP_1313071763

Tụ Bù CP12 BP28 CAP 250V

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CP12
 • Thông số:
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:
 • Chất liệu:
 • CP_1313071763