Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR9 / CKR8 / CKR7 / CKR6 / CKR5 /CKR4 / CKR3 / CKR2 / CKR1

   Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR9: 800x500x200mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR9, lắp âm tường

Kích thước: 800 (cao) x 500 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 800 (H) x 500 (W) x 200mm (D)

 Dowload Thông Số Kích Thước Tủ & Tải bảng giá vỏ tủ điện Sino: Tại Đây

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR8: 600x450x200mm

 

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR8, lắp âm tường

Kích thước: 600 (cao) x 450 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 600 (H) x 450 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR7: 550x400x200mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR7, lắp âm tường

Kích thước: 550 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 550 (H) x 400 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR6: 500x350x200mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR6, lắp âm tường
Kích thước: 500 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 500 (H) x 350 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR5: 450x350x200mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR5, lắp âm tường
Kích thước: 450 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 350 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR4: 450x300x200mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR4, lắp âm tường
Kích thước: 450 (cao) x 300 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 300 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR3: 450x350x150mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR3, lắp âm tường
Kích thước: 450 (cao) x 350 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 350 (W) x 150mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR2: 450x300x150mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR2, lắp âm tường
Kích thước: 450 (cao) x 300 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 300 (W) x 150mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR1: 380x250x150mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR1, lắp âm tường
Kích thước: 380 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 380 (H) x 250 (W) x 150mm (D)

 

Tủ điện SINO âm tường vỏ kim loại CKR0: 300x200x150mm

17042012080200_view

Tủ điện vỏ kim loại SINO CKR0, lắp âm tường
Kích thước: 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 300 (H) x 200 (W) x 150mm (D)