Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK9 / CK8 / CK7 / CK6 / CK5 / CK4 / CK3 / CK2 / CK1 / CK0

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK9: 800x500x200mm

22052012043949_view

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK9, lắp ngoài trời
Kích thước: 800 (cao) x 500 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 800 (H) x 500 (W) x 200mm (D)

Dowload Thông Số Kích Thước Tủ & Tải bảng giá vỏ tủ điện Sino: Tại Đây

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK8: 600x450x200mm

22052012043949_view

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK8, lắp ngoài trời
Kích thước: 600 (cao) x 450 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 600 (H) x 450 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK7: 550x400x200mm

22052012043949_view

 

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK7, lắp ngoài trời
Kích thước: 550 (cao) x 400 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 550 (H) x 400 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK6: 500x350x200mm

22052012043949_view

 

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK6, lắp ngoài trời
Kích thước: 500 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 500 (H) x 350 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK5: 450x350x200mm

22052012043949_view

 

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK5, lắp ngoài trời
Kích thước: 450 (cao) x 350 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 350 (W) x 200mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK4: 450x300x200mm

22052012043949_view

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK4, lắp ngoài trời
Kích thước: 450 (cao) x 300 (rộng) x 200mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 300 (W) x 200mm (D)

 

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK3: 450x350x150mm

22052012043949_view

 

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK3, lắp ngoài trời
Kích thước: 450 (cao) x 350 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 350 (W) x 150mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK2: 450x300x150mm

22052012043949_view

 

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK2, lắp ngoài trời
Kích thước: 450 (cao) x 300 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 450 (H) x 300 (W) x 150mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK1: 380x250x150mm

22052012043949_view

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK1, lắp ngoài trời
Kích thước: 380 (cao) x 250 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 380 (H) x 250 (W) x 150mm (D)

 

Tủ điện SINO vỏ kim loại chống thấm nước CK0: 300x200x150mm

22052012043949_view

 

Tủ điện vỏ kim loại chống thấm nước SINO CK0, lắp ngoài trời
Kích thước: 300 (cao) x 200 (rộng) x 150mm (sâu)
Metal Enclosure 300 (H) x 200 (W) x 150mm (D)